صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96


معرفی 

مديريت امور فناوري اطلاعات

حوزه مديريت امور فناوري دانشگاه با انجام امور خدماتي مربوط به فناوري اطلاعات در ابعاد نرم افزار ، سخت افزار و ارتباطات به اساتيد و دانشجويان ( خصوصاًتحصيلات تکميلي)زمينه ساز انجام تحقيق و پژوهش براي شکوفايي دانشگاه در سطوح علمي و فناوري مي شود. تنظيم برنامه هاي فناوري اطلاعات دانشگاه در قالب سياست ها و خط مش هاي مصوب و برنامه هاي کلان دانشگاه و برنامه ريزي و  هدف گذاري در خصوص برنامه هاي آتي دانشگاه از اهم وظايف اين اداره کل به شمار مي آيد.

اهم وظايف اداره فناوري دانشگاه

- کارشناسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي فناوري اطلاعات دانشگاه
 -
ارائه کليه سرويس هاي لازم در حيطه فناوري اطلاعات به اساتيد، دانشجويان و کارمندان
- سرويس پشتيباني و نگهداري کليه سخت افزارها و نرم افزارهاي موجود در شبکه دانشگاه
- ارائه مشاوره هاي لازم به کليه واحد هاي دانشگاه در خصوص فناوري اطلاعات
- برنامه ريزي و آينده نگري در خصوص توسعه فناوري اطلاعات در دانشگاه
-
نظارت بر کليه امور فناوري اطلاعات دانشگاه

تاريخچه

 سابقه تاسیس اين مديريت به سال 1372 بر مي گردد که با نام مرکز کامپيوتر و انفورماتيک آغاز به کار نموده است. شروع کار مرکز با يک خط ارتباطي از مخابرات با سرعت 19/2kb با 15 کامپيوتر Sun بوده است. در سال 1379 خط ارتباطي دانشگاه به 1Mb از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و 128kb از طريق مخابرات ارتقا يافت، در اين سال تعداد کامپيوتر هايي که در شبکه دانشگاه وجود داشتند به 400 عدد رسيد.

در سال 1379پست الکترونيک دانشگاه به صورت متني با نام ارگ 3 راه اندازي شد. در اين سال مجوز خط ارتباطي ماهواره اخذ شده و پهناي باندي معادل 1Mb راه اندازي شد، پس از چندي پست الکترونيکي دانشگاه به صورت تحت وب ارتقاء يافت و ارتباط دانشکده هاي فني،بافت،زرند و سيرجان به خط ماهواره برقرار گرديد.

در سال 1385 با افزايش تعداد کاربران فعال دانشگاه، پهناي باند خط ماهواره به 5M و پهناي باند مخابرات به 15Mb در پرديزه و 4Mb در فني ارتقا يافته و بسياري از تجهيزات مرکز از قبيل سرورها و سوييچ مرکزي نوسازي شد. علاوه بر آن تمام شبکه دانشگاه بازنگري و بازطراحي گرديد. نرم افزار آنتي ويروس خريداري شده و در پرديزه افضلي پور و فني نصب گرديد.

در سال 1388 با تغيير چارت سازماني دانشگاه مرکز انفورماتيک به مديريت فناوري اطلاعات تغيير نام داد و پهناي باند دانشگاه به 30Mb متقارن از طريق مخابرات افزايش يافت. در همين سال پهناي باند دانشکده هاي اقماري سيرجان،بم،زرند و فني هر کدام به پهناي باندي معادل 5Mb ، 1Mb ، 1Mb ، 6Mb ، از طريق مخابرات ارتقا يافت و وب سايت جامع دانشگاه راه اندازي شد.

در اسفندماه سال 1389 پهناي باند دانشگاه از 30Mb به 50Mb وپهناي باند دانشکده فني از6Mb به 16Mbو همچنين دانشکده زرند از 1Mb به 2Mb متقارن از طريق مخابرات افزايش يافت .

سایر اقدامات انجام شده در زمینه افزایش پهنای باند:
- اضافه شدن30Mb پهنای باند خریداری شده از بخش خصوصی از اسفندماه 1390
-اضافه شدن 100Mb اینترانت به پردیزه علوم و 30Mb به دانشکده فنی
-افزایش پهنای باند بخش خصوصی از 30Mb به 90Mb از تابستان 1393
- افزایش پهنای باند ورودی پردیزه علوم دانشگاه شهید باهنر از 140Mb به 170Mbو پهنای باند ورودی دانشکده فنی از 16Mb به 40Mb از فروردین ماه1394
- افزایش پهنای باند دانشگاه به
355Mb از شهریورماه 1394


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.