صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96


مدیریت

 مدیریت فعلی


 نام و نام خانوادگی:
دکتر محسن صانعي
 رتبه علمی:
عضو هئیت علمی مهندسی برق
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1389 تاکنون
 تلفن:31323261
 پست الکترونیکی:
msaneei[@]uk.ac.ir
   

معاونت

 

 نام و نام خانوادگی:
مهدی افتخاری
 رتبه علمی:
عضوهئیت علمی مهندسی کامپیوتر
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1393 تاکنون
 تلفن:31323262
 پست الکترونیکی:
m.eftekhari[@]uk.ac.ir
   مدیریت سابق

 نام و نام خانوادگی:
حسین نظام آبادی
 رتبه علمی:
عضو هئیت علمی مهندسی برق
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1386تا1387 و 1388 تا 1389
پست الکترونیکی:

  


 نام و نام خانوادگی:
عباس بحر العلوم
 رتبه علمی:
عضو هئیت علمی مهندسی کامپیوتر
 آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
 مدت تصدی:
از سال 1387 تا 1388
پست الکترونیکی:
a.bahrololoum@uk.ac.ir
  


 نام و نام خانوادگی:
مسعود جاویدی
 رتبه علمی:
عضو هئیت علمی علوم کامپیوتر
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1378 تا 1386
پست الکترونیکی:
 javidi@uk.ac.ir
  


 نام و نام خانوادگی:
محمد حسن شفازند
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
ازسال 1372 تا 1378
پست الکترونیکی:

  

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.