صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96


کارکنان 

نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
 پست الکترونیکی
زهرا صدريمديرواحد نرم افزار
31322999
 sadri@uk.ac.ir
اسما حسين آبادي
پایش و امنیت
 31323266  hosseinabadi@uk.ac.ir
مريم بختياري
مديرواحد زيرساخت
31323264
 bakhtiari@uk.ac.ir
مرتضي محمديشبکه 31323264 mmohammadi@uk.ac.ir
فواد اسلامیت
مديرداخلي،مديريت سايت هاي دانشجويي
 31323263 foad@uk.ac.ir
امين حقانيتمديرواحدپشتيباني و سخت افزار
 31322998 haghanyat@uk.ac.ir
فهيمه طالبي زادهپشتيباني و سخت افزار
 31322998 f.talebizadeh@uk.ac.ir
مهدیه شفیعی
پشتيباني و سخت افزار 31322998 shafie@uk.ac.ir
ايمان ابراهيم ملکيپشتيباني و سخت افزار 31322998 
علي نجات غفارتوسعه 31322993 alinjd@uk.ac.ir
سعيد اقدسيمسئول شبکه دانشکده فني  


 
 

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.