صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96


گروه پشتیبانی و سخت افزار 

با توجه به گسترش شبکه  کامپيوتري دانشگاه و استفاده روزافزون از سيستم هاي کامپيوتري و برنامه هاي تحت وب جهت انجام امور گوناگون از جمله سيستم آموزشي (نرم افزار جامع گلستان )،سيستم اتوماسيون اداري و...... نياز به رفع مشکلات احتمالي نرم افزاري و سخت افزاري سيستم هاي موجود بيش از پيش احساس مي شدکه مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه بر آن شد که با تشکيل واحد پشتيباني و سخت افزار نسبت به رفع مشکلات پيش آمده اقدام نمايد.وظايف و خدمات  

-بررسي مشکلات نرم افزاري ،سخت افزاري و شبکه مربوط به کليه سيستم هاي کامپيوتري موجود در پرديزه افضلي پور و دانشکده فني 
-رفع مشکلات نرم افزاري سيستم ها شامل: رفع مشکل ويندوز و نرم افزارهاي جانبي ،نصب ويندوز و کليه نرم افزارهاي جانبي و کليه درايورها و...
-رفع مشکلات سخت افزاري شامل :بررسي مشکل و پيدا کردن قطعه معيوب در سيستم که منجر به بروز مشکل گرديده ،تعمير قطعه آسيب ديده در صورت امکان،تعويض قطعه معيوب در صورت نيازو رفع مشکل سيستم به طور کلي 
-بررسي مشکل قطعي اينترنت سيستم شامل: بررسي و اطمينان از سالم بودن کارت شبکه سيستم ،پچ کابل متصل به سيستم ،کيستون مورد استفاده سيستم و در نهايت پورت سوئيچ مربوط به واحدي که سيستم در آن واحد از شبکه و اينترنت استفاده مي کند و رفع مشکل مربوطه 
 


نحوه هماهنگی با واحد پشتيباني جهت رفع مشکل سيستم هاي کامپيوتري
 
-استفاده از سايت واحد پشتيباني و سخت افزار به نشاني  http://support.uk.ac.ir  و تعيين وقت جهت حضور همکاران در دانشکده ها و واحدهايي که مشکل کامپيوتري دارند.
-تماس با شماره تلفن داخلي 2998 و هماهنگي جهت انجام کار و رفع مشکل در اسرع وقت

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.